top of page

FIRMALARINIZ ICIN

UZMAN COZUMLER SAGLIYORUZ

Kurumsal

2016 yılında kurulan OTUFINANCE, Borç ve Sermaye Finansmanında uzmanlaşmış 2016'dan günümüze Türkiye'nin öncü ve lider bağımsız bir "Kurumsal Finansman" şirketidir.

Türkiye de borç ve sermaye finansmanı konularında hizmet verdiği gibi, Ortadoğu ve Balkanlar'da faaliyet gösteren özel sektör şirketlerine de benzer hizmetler sağlamaktadır. 

OTUFINANCE'ın amacı; Türkiye ve faaliyet gösterdiği diğer coğrafyalardaki şirketlerin gelişmeleri ve büyümeleri için gerekli olan finansal araçları, yeni ve katma değeri yüksek bütün finansal ürünleri bu firmalarin kullanımına sunmak ve uluslararası finansman piyasalarından en optimum faydayı sağlamalarını temin etmektir. Bu bağlamda finansman yapıları kurarken karşılaşılan tüm zorluklar ve güçlükler de OTUFINANCE tecrübesi için aynı zamanda birer motivasyon kaynağıdır.

OTUFINANCE, Kurumsal Krediler, Proje Finansmanları, Şirket Evlilik ve Birleşmeleri ( M&A ), Şirket Sermaye Finansmanı, Özel Sermaye Fonları ( Private Equity ), Yapılandırılmış Finansman ( Mezzanine Finansmanı, Subordinated Debt ) ve Gayrimenkul Finansman ve Sermaye konularında ihtisaslaşmıştır.

barter nedir
Hizmetleimiz

HIZMETLER

KURUMSAL FıNANSMAN

Tokalaşma

Müşterilerin kurumsal finansman ihtiyaçları için kapsamlı stratejiler geliştirir. Partnerlerimizin endüstriye özgü uzmanlığını güçlendirmekte ve bütün büyük kurumsal finansman ürünüyle ilgili coğrafi tecrübemiz müşterilerimizin kapsamlı mali çözümler ve stratejik öneriler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır.

Nihai amaç müşterilerimiz için en iyi mali çözüm ve yapıya ulaşmak; bütün kurumsal finans ürünleri ve pazarlarını maksimize etmektir.

OTUFINANCE, yerel mevcudiyetin, küresel kabiliyetlerin ve eşi benzeri olmayan uzman işlemlerin bir kombinasyonu olarak size verimli bir uygulama sağlar.

BıRLEsMELER & SATIN ALMALAR

iş görüşmesi

OTUFINANCE, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya’da Şirket Birleşmeleri ve Satın almalar (M&A) alanında şirketlere stratejik danışmanlık hizmeti vermektedir. Kabiliyetlerimiz müşterilerimiz için şirket satın alma, şirket satışı, yeniden yapılandırma, ortak girişimler ve özel sermaye fonlarına satışlar dâhil mevcut stratejik alternatifleri kapsamaktadır.

M&A ekibi profesyonellerimiz, yurt içinde ve yurt dışında, analitik yaklaşım, uzmanlık gerektiren taktik ve stratejilerle, yapısal, hukuki ve endüstri tercübeleri ile şirket ortaklıklarında ve evliliklerinde müşterilerinin en başarılı sonuca ulaşması sağlarlar.

OTUFINANCE, konsolide bir yapı oluşturarak Kurumsal Finansman alanında küresel orta ölçekli piyasada önde gelen finansal danışmanlıklardan biri olmuştur.

BORÇ FıNANSMANI

Kredi Assessment_2

Krediler

OTUFINANCE, her türlü kredinin kaynağı, yapılandırılması, uygulanması ve dağıtımı için mükemmelliğe odaklanmaktadır. Ürün kabiliyetleri, uzman endüstri sektörlerinin kapsamını içermektedir ve uzmanlığımız bütün kurumlar, mali sponsorlar ve proje finansmanını içine almaktadır.

OTUFINANCE bünyesindeki profesyonellerin sahip olduğu tecrübe ve deneyim müşterilerin ihtiyacına göre en uygun finansman modelini oluşturmakta (özellikle işletmelerin büyümesi ve genişlemesi alanında) ve müşteriye özel çözümler sunmaktadır.

Yapılandırılmıs Finansman

OTUFINANCE, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan, krediler, yüksek getirili bonolar, ikinci dereceden teminatlı krediler, mezzanine finansman, gayri menkul, yatırım Finansmanı , satın alma finansmanı ve yeniden yapılanma dahil bir dizi finansman ürünü sağlamaktadır.

Proje Finansmanı

Proje finansmanı karmaşık bir süreçtir, genellikle uzun belgelendirme ve yapılandırma gereklilikleri vardır. Altyapı & Enerji Finansmanı OTUFINANCE'ın özel uzmanlık alanlarından biridir. Uzmanlığımız, tam proje Finansmanı- gayri kabili rücu (ek teminat, şahsi ve ek şirket garantileri gerekmeden) finansman yapılarıdır.

OTUFINANCE, hali hazırda yatırımcılara, şirket satın alma finansmanları, limanlar, yenilenebilir enerji projeleri ve diğer enerji projelerinde ekonomik alt yapıların yeniden finansmanı alanında aracılık yapabilmektedir.

GAYRıMENKUL YATIRIM FıNANSMANI

OTUFINANCE, Gayrimenkul, çeşitlilik arz eden finansal araç gamı ile ağırlıklı olarak sürdürülebilir kira gelirine dayalı ticari gayrimenkul yatırımlarının finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile her türlü yatırım bankacılığı hizmetlerini sağlamaktadır. Gayrimenkul yatırımları finansmanında sıkça kullanılan ancak bunlarla kısıtlı kalmayan finansal araçlardan bazıları; Tamamı proje gelirleri ve proje varlıklarının teminat altına alınması ile uygulanan proje finansmanı, Yatırımcısına sınırlı sorumluluk yükleyen proje finansmanı, Mevcut borcun yeniden finanse edilmesi, Köprü finansmanı, Gayrimenkul projeleri için M&A danışmanlığı, Çok fonksiyonlu Karma Projeler. Lojistik ve Hafif Sanayi Projeleri, Kiracı İhtiyacına Göre Tasarlanmış Ticari Gayrimenkul Projeleri, Eğitim Kullanım Amaçlı Ticari Gayrimenkul Projeleri, Turizm Kullanım Amaçlı Ticari Gayrimenkul Projeleri...

OTELCıLıK & FıNANS

Otel yatırımcılığı ve konaklama heyecan verici ve çok yönlü bir endüstridir. Rekabetin giderek arttığı bir piyasada, tamamen işinize odaklanmanızı sağlayan geliştirme ve operasyonlar konusunda tavsiyede bulunacak danışmanların tayin etmek önemlidir. İşletmenizi ister yerel olarak, ya da deniz aşırı büyütmeyi planlıyor olsanız da, yönetim tarafından yapılan bir satın alma veya işletmenin gelişmesi için finansmanın artırılması alanında da yardımcı oluyoruz.

Kurumsal Finansman & Danısmanlık

OTUFINANCE Konaklama ekibi müşterilerinin büyümesi için gerekli bütün mali hizmetleri sunmaktadır. OTUFINANCE müşterilerinin - turizm endüstrisi, otel sahipleri, otel işletmecileri, mali yatırımcılar, aile ofisleri ve büyük şirketlerin - ihtiyaçlarını, mali yapılandırma kabiliyeti, detaylı analiz ve modelleme tecrübesi ve ulusal, bölgesel ve uluslararası satıcılar, alıcılar ve sermayedarlarla uzun süreli iyi ilişkileri sayesinde mevcut çeşitli mali araçlarla karşılamayı amaçlamaktadır.

Bu finansal uzmanlığın yanı sıra OTUFINANCE Konaklama ekibi; yasal danışmanlar, vergi danışmanları, denetçiler ve sürecin ayrılmaz bir parçası olan değerleme şirketleri de dahil olmak üzere çeşitli üçüncü tarafları koordine ederek finansman sürecinde aktif olarak yer almaktadır.

Yatırım Analizi ve DanıSmanlık

Yönetim sözleşmesi, varlık yönetimi ve faaliyete dönük yatırım grupları, kredi kurumları, mal sahipleri ve operatörler ve kurumsal malikler gibi müşterilere hizmet veriyoruz. Ekibimiz işletmecinin menfaat seviyesini ve nakit akışını artıracak personelin üretkenlik seviyesini maksimize etmek ve aynı zamanda şirket tarafından yönetilen otellerin kredi veya öz sermayeleri için mevcut sermayeyi artırmak için çalışırlar.

  • İlk konseptin oluşturulması ve fizibilite çalışmaları

  • Piyasa analizinin kapsamı

  • İlk konsept evresi

  • Fizibilite çalışması & Değerleme- Tarafsız Görüş

  • Otel marka entegrasyonunun yönetimi ve Yönetim danışmanlığı

  • Yönetimle/franchise şirketleri ile anlaşma süreci yürütmek

  • Proje geliştirme ve tasarım rehberliği

Contact
bottom of page